Tytuł Autor Hasło przedmiotowe
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją...
Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla r...
Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana meto...
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój perce...
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój perce...
Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętno...
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń...
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, z...
Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10...
Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel.
Chcę dobrze czytać / Barbara Zakrzewska.