Nazwisko imie Ilość pozycji
Publicystyka polska 252
20 w 6090
Powieść amerykańska 2697
21 w 6357
Opowiadanie młodzieżowe niemieckie 3
Rak (med.) 4
wydawnictwa dla dzieci 174
Postępowanie cywilne 6
Polska 1350
stan na 2008 r 2
źródła 6
Powieść angielska 1070
Powieść młodzieżowa angielska 396
Dysleksja i dysgrafia 6
poradnik 22
Dziecko 118
rozwój psychofizyczny 44
korekcja 11
Wychowanie w rodzinie 99
Powieść irlandzka 57
Sprawdz pozostałe biblioteki